ZMK Delikates Sp. z o.o.
ul. Dwernickiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
Polska
Tel. 0048 62 737 83 00
Fax 0048 62 737 83 01
biuro@zmk-delikates.pl
www.zmk-delikates.pl
Biuro sprzedaży
Karolina Zimoch
karolina.zimoch@zmk-delikates.pl
Tel. biuro 0048 62 737 83 28
Tel. kom. 0048 601 253 979
Key-Account Export
Arkadius Lunau
arkadius.lunau@popp-feinkost.de
Tel. kom. 0049 160 718 45 89
Sąd Rejonowy w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000036369
NIP 522-000-49-65
Regon 250426745
Kapitał zakładowy i wpłacony: 2.491.000 PLN
Odpowiedzialność za treści zawarte na stronie internetowej
ponosi firma ZMK Delikates Sp. z o. o.