Contact

BIURO SPRZEDAŻY

Sąd Rejonowy w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000036369
NIP 522-000-49-65
Regon 250426745
Kapitał zakładowy i wpłacony: 2.491.000 PLN
Odpowiedzialność za treści zawarte na stronie internetowej ponosi firma ZMK Delikates Sp. z o. o.